Sprawdzanie szczelności instalacji gazowych

Sprawdzanie szczelności w grzejnikuUlatniający się gaz realnie wpływa na obniżenie wydajności całego systemu grzewczego i podwyższenie rachunków. Zagraża również życiu i zdrowiu domowników przez swoje śmiertelne właściwości. Firma Admar wykonuje usługi sprawdzenia szczelności instalacji gazowych w Państwa domach.

Wykonanie głównej próby szczelności regulują przepisy prawne , które stanowią o tym, że przeprowadza się takie sprawdzenie za każdym razem po wybudowaniu, przebudowaniu lub remoncie instalacji (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych). Odpowiedzialność spoczywa na właścicielu instalacji oraz firmie przeprowadzającej sprawdzenie szczelności.

 

Przebieg próby szczelności

Z racji tego, że główna próba szczelności dotyczy sprawdzenia całego układu (od przewodów gazowych w budynku, przez wyposażenie, aż do kurka głównego). Zanim przystąpimy do sprawdzenia instalacji konieczne jest: wyczyszczenie jej, zaślepienie końcówek, otwarcie kurków i odłączenie odbiorników gazu. Całą usługę wykonujemy certyfikowanym manometrem, który spełnia wymagania klasy 0,6 i ma świadectwo legalizacji. Sprawdzenie przeprowadzamy odrębnie dla dwóch części instalacji:

  • część przed gazomierzami,
  • pozostałą część z pominięciem gazomierzy.

 

Po zakończeniu sprawdzania, sporządzamy rzetelny protokół z przeprowadzenia głównej próby gazowej, który podpisujemy my i właściciel budynku. Dokument ten stanowi część protokołu odbioru instalacji gazowej.